გამოყენების პირობები

1.პირობები - ამ საიტზე შემოსვლით, თქვენ ეთანხმებით ამ ინტერნეტ გვერდზე გამოქვეყნებული ინფორმაციების გამოყენების ჩვენს მიერ დადგენილ პირობებს. იმ შემთხვევში თუკი არ ეთანხმებით, თქვენ არ გაქვთ უფლება ისარგებლოთ ამ ინტერნეტ გვერდზე გამოქვეყნებული ინფორმაციით. მასალები რომლებით გამოყენებული იქნება ამ ინტერნეტ გვერდიდან დაცულია ინტელექტუალური საკუთრების და სავაჭრო მარკის მარეგულირებელი კანონმდებლობით.

2. ლიცენზიის გამოყენება - პროგრამის შეძენის შემდეგ პროგრამის მფლობელს გადაეცემა პროგრამის კანონიერი ფლობის ლიცენზიას. ლიცენზიის სხვა პირზე ან კომპანიაზე გადაცემა დაუშვებელია.

3. პასუხისმგებლობა - ჩვენს მიერ ლიცენზიის გაცემის შემდეგ პროგრამის მფლობელს ეკისრება პასუხისმგებლობა პროგრამაში განთავსებული ინფორმაციის სისწორეზე.

4. ინფორმაციის სისწორე - ნებისმიერი ინფორმაცია რომელიც განთავსებულია ამ საიტზე შეიძლება შეიცავდეს გრამატიკურ და ფოტოგრაფიული სახის შეცდომებს. ჩვენ არ ვაცხადებთ რომ ყველა ინფორმაცია რომელიც განთავსებულია ამ საიტზე არის სრულად გამართული, დასრულებული ან საბოლოო სახის. ჩვენ ვაცხადებთ რომ ნებისმიერ დროს შეიძლება შეიცვალოს ამ საიტზე განთავსებული ინფორმაცია ჩვენი სურვილისამებრ ყოველგვარი შეტყობინების გარეშე. ჩვენ ასევე ვაცხადებთ რომ არ ვდებთ პირობას რომ ამ საიტზე განთავსებული ინფორმაცია რეგულარულად განახლდება.

5. ლინკები - ჩვენ არ ვახდენთ ამ საიტთან დაკავშირებული გარე ლინკების შემოწმებას და არ ვიღებთ პასუხისმგებლობას ამ ლინკებთან დაკავშირებული ინფორმაციის სისწორეზე. ამგვარი დაკავშირებული ლინკების სარგებლობისას მომხმარებელი თავად არის პასუხისმგებელი შესაძლო რისკებზე.

6. გამოყენების პირობების შეცვლა - ჩვენ ნებისმიერ დროს შეიძლება შევცვალოთ ამ საიტზე გამოქვეყნებული მასალების გამოყენების პირობები წინასწარი შეტყობინების გარეშე.

7. კანონმდებლობა - ნებისმიერი დავა ჩვენთან დაკავშირებით განიხილება საქართველოს კანონმდებლობით.

8. ინფორმაციის დაცულობა - ნებისმიერი ინფორმაცია რომელთანაც ჩვენ გვექნება შეხება, წარმოადგენს მკაცრად დაცულ ინფორმაციას და არ მოხდება მისი გადაცემა მესამე მხარისთვის. პერსონალური ინფორმაცია გამოყენებული იქნება მხოლოდ კლიენტთან ურთიერთობის დროს. ჩვენ გაგვაჩნია სპეციალური უსაფრთხოების მექანიზმები ნებისმიერი ინფორმაციის დაცულობისთვის არაავტორიზირებული პირების მხრიდან.

9. მესამე მხარის ინტერნეტ გვერდები - თქვენ შეიძლება ნახოთ სხვადასხვა სახის სარეკლამო ან საინფორმაციო სახის ინფორმაცია ჩვენს ინტერნეტ გვერდზე რაც არ ნიშნავს რომ ჩვენ პასუხს ვაგებთ მათ ინტერნეტ გვერდზე განთავსებულ ინფორმაციაზე ან მათ მიერ განხორციელებულ ქმედებებზე.

10. კონტაქტი ჩვენთან - თუ რაიმე შეკითხვა გაქვთ ჩვენს პირობებთან დაკავშირებით, გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ:

შპს სასტუმროს სისტემები,  ტელ.: 247 95 75,  ელ. ფოსტა: ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.

odissia logo footer

 

© 2017-2020
შპს სასტუმროს სისტემები.
ყველა უფლება დაცულია.

ვებგანვითარება GT Studio.

სოციალური ქსელები

     Facebook

     Linkedin

კონტაქტი

ტელეფონი

+995 32 247 95 75

გაყიდვების დეპარტამენტი

+995 555 32 74 74

ტექნიკური დახმარება

+995 557 32 74 74

ელ. ფოსტა

ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.