რესტორნის მართვის სისტემა SNACK

თანამედროვე, მრავალფუნქციური სისტემა რესტორნისთვის თვეში ₾101-დან

სისტემის ფუნქციები მოკლედ

  • მრავალი საწყობის შექმნა და მარაგების გადაწერა
  • ქსელური რესტორნების მართვა
  • თვითღირებულების დადგენა
  • რეპორტები, მათ შორის გაუქმებული შეკვეთების და გაუქმებული მაგიდების რეპორტები
  • სამზარეულოს და ბარის ლედ ეკრანი
  • ნახევარფაბრიკატების მართვა
  • RS.GE-სთან ინტეგრაცია
  • სალარო აპარატებთან (GSN, Kasa.ge) ინტეგრაცია
  • ბანკის ტერმინალებთან ინტეგრაცია