რესტორნის მართვის სისტემა ODISSIA POS

რესტორნის მართვის სისტემა ODISSIA POS შეიძლება გამოყენებულ იქნეს რესტორნის, ბარის, საუნის, საჩუქრების მაღაზიის და სხვა სახის ობიექტების მართვისათვის სასტუმრო კომპლექსში. ‘ოდისია’ სასტუმროებს უზრუნველყოფს თანამედროვე, დარგის სპეციალისტების მიერ აღიარებული რესტორნის მართვის პროგრამით, ასევე ევროპული წარმოების ტექნიკური აღჭურვილობით (პოსტერმინალი და თერმული პრინტერი) და კონსულტაციებით რესტორნის/ბარის წარმატებულად მართვისათვის.

რესტორნის მართვის სისტემა დაკავშირებულია სასტუმროს მართვის სისტემასთან რაც უზრუნველყოფს სასტუმროს სტუმრის მიერ რესტორანში/ბარში გაწეული ხარჯების ავტომატურ ასახვას სასტუმროს მართვის სისტემაში სტუმრის ინვოისში რაც რეალურად გამორიცხავს ფინანსურ დანაკარგებს რომელიც შეიძლება გამოწვეული იყოს რესტორნის მართვის პროგრამის არქონის შემთხვევაში.

რესტორნის მართვის სისტემა ნათარგმნია ქართულ ენაზე რაც მნიშვნელოვნად ამარტივებს რესტორნის პერსონალის მუშაობას.

მარტივად გამოყენებადი

 • სამართავი პანელი მაგიდების განლაგების მიხედვით
 • სამართავი პანელი პროგრამის ფუნქციების მიხედვით
 • სამართავი პანელი რესტორნის/ბარის განლაგების მიხედვით
 • მაგიდების სტატუსი სამართავ პანელზე
 • მაგიდების დიზაინი სურვილის მიხედვით
 • ე.წ თაჩსქრინის მოდული
 • შეკვეთების რამდენიმე მოდელი: ოთახის სერვისი, გატანის სერვისი და რესტორანში/ბარში სერვისი
 • გადახდის სხვადასხვა მეთოდები (ნაღდი თანხით, ბარათით, ბანკით, ბარტერით)

მენიუს შექმნა

 • მენიუს შექმნა კერძების და სასმელების ინგრედიენტების მიხედვით
 • რეცეპტების დეტალური კალკულაცია
 • ინგრედიენტების შემცვლელები
 • სხვადასხვა მენიუ სავაჭრო ობიექტების პროფილის მიხედვით (რესტორნის მენიუ, ბარის მენიუ, ვერანდას მენიუ და ა. შ.)
 • კერძების და სასმელების სახვადასხვა ფასები (მაგ: სეზონური ფასი, შაუდღის ფასდაკლებული ფასი და ა. შ.)
 • კერძების და სასმელების ფოტოების ჩასმა

პროდუქციის მომწოდებლებთან ურთიერთობების მართვა

 • პროდუქციის მომწოდებლების პროფილის შექმნა
 • მოწოდებული პროდუქციის რეგისტრაცია პროგრამაში
 • პროდუქციის მომწოდებლის რეპორტი
 • მოწოდებული პროდუქციის საფასურის გადახდების გატარება

კრედიტორებთან ურთიერთობების მართვა

 • კრედიტორის პროფილის შექმნა და კრედიტის გამოყოფა
 • კრედიტორისათვის ინვოისის მომზადება და გაგზავნა
 • კრედიტორის მიერ ჩარიცხული თანხის გატარება
 • კრედიტორის ანგარიშის რეპორტი

საწყობის შექმნა და მართვა

 • 1 ან რამდენიმე საწყობის შექმნა
 • მიღებული პროდუქციის გადანაწილება საწყობებს შორის
 • პროდუქციის გადაწერა საწყობებს შორის
 • ვადაგასული ან დაზიანებული პროდუქციის ჩამოწერა
 • თითოეულ საწყობში არსებული მარაგების რეპორტი

სამზარეულოს მართვა

 • შეკვეთის გაგზავნა სამზარეულოში პრინტერის მეშვეობით
 • კომენტარის მითითება კერძთან დაკავშირებით
 • შეკვეთის ტიპის განსაზღვრა სამზარეულოს ბარათში: (გატანის ან ოთახის სერვისი)
 • სამზარეულოს ბარათის დათვალიერება, ბეჭდვა, გაუქმება, ცვლილების შეტანა

რეპორტები

 • დღის გაყიდვების ანგარიში
 • დღის გაყიდვების ანგარიში მიმტანების მიხედვით
 • დღის მოგება-ზარალი
 • დღის მოღებული თანხების ანგარიში
 • თვის გაყიდვების ანგარიში
 • თვის მოგება-ზარალი
 • მარაგების ანგარიში (საწყობების მიხედვით)
 • შესყიდული პროდუქციის ანგარიში
 • მომწოდებლების ანგარიში
 • გაუქმებული სამზარეულოს ბარათების ანგარიში
 • წაშლილი გაყიდვების ქვითრების ანგარიში
 • რეპორტების ექსპორტი Excel-ში და PDF-ში
 • Excel-ში დაექსპორტებული საბუღალტრო რეპორტის მარტივი იმპორტი საბუღალტრო პროგრამაში

სასტუმროს პროგრამასთან ინტეგრაცია

 • სასტუმროს სტუმრის მიმართ რესტორანის მიერ გაწეული მომსახურების საფასურის დარიცხვა სასტუმროს მართვის სისტემაში სტუმრის ანგარიშზე

ფინანსური ტრანზაქციების გატარება

 • სტუმრებისათვის გადახდის სხვადასხვა ფორმების შეთავაზება
 • გადახდა ნაღდი თანხით, ბარათით, ბარტერით და ა. შ.
 • გადახდა წინასწარ გამოყოფილი საკრედიტო ლიმიტით
 • ინვოისის გაყოფა სტუმრებს შორის
 • ფასდაკლების (პროცენტული ან ფიქსირებული) გატარება
 • Complimentary Sale

გსურთ დანერგოთ თანამედროვე რესტორნის მართვის სისტემა თქვენს რესტორანში?