2021 წლია იანვრიდან უკვე შესაძლებელია airbnb.com-იდან ჯავშნების ავტომატური ჩატვირთვა სასტუმროს მართვის სისტემა ODISSIA PMS-ში. სასტუმროს სისტემა ორმხრივად სინქრონიზირებულია airbnb.com-ის ექსტრანეტთან, რაც სასტუმროს საშუალებას მისცემს სასტუმროს მართვის სისტემიდან მართოს:

  • ოთახების ფასები
  • ტექსტები
  • თავისუფალი ოთახების რაოდენობა

ხოლო airbnb-ის ექსტრანეტი ჯავშნის განხორციელების წინ ამოწმებს თავისუფალი ოთახების რაოდენობას სასტუმროს პროგრამაში.

‘ოდისია’-ს სასტუმროს მართვის სისტემის გამოყენებისას ზედმეტი ჯავშნების მიღების რისკი არ არსებობს. ჩვენი ჩენელ მენეჯერი გამოირჩევა 99.98%-იანი სიზუსტით.

დანერგე ‘ODISSIA PMS’ და მართე სასტუმრო კომფორტულად! უკვე 1500-ზე მეტი სასტუმრო იყენებს ჩვენს სისტემა მსოფლიოში.

დამატებითი ინფორმაციისათვის გთხოვთ მოგვწეროთ და ჩვენ მალე გიპასუხებთ.