პანდემიის გამო გამოწვეული ზიანის შემდეგ სასტუმრო ინდუსტრიის გაჯანსაღების და საქმიანობის განახლების პროცესის მხარდასაჭერად,  სასტუმროები რომლებიც შეიძენენ სასტუმროს მართვის სისტემას უფასოდ მიიღებენ ინგლისურ ენოვან თანამედროვე სასტუმროს ვებგვერდს.  ვრცლად აქციის შესახებ