2021 წლია იანვრიდან უკვე შესაძლებელია airbnb.com-იდან ჯავშნების ავტომატური ჩატვირთვა სასტუმროს მართვის სისტემა ODISSIA PMS-ში. სასტუმროს სისტემა ორმხრივად სინქრონიზირებულია airbnb.com-ის ექსტრანეტთან, რაც სასტუმროს საშუალებას მისცემს სასტუმროს მართვის სისტემიდან მართოს: ოთახების...