რა არის Expedia Rev+?

შესთავაზე სტუმარს საუკეთესო ფასი და მიიღე მაქსიმალური მოგება

Expedia Rev+ წარმოადგენს შემოსავლების მართვის სისტემას (Revenue Management System) რომელიც დანერგილია Expedia Group-ის მიერ და ინტეგრირებულია სასტუმროს მართვის სისტემა ‘ODISSIA PMS’-სთან.

Expedia Rev+-ის მეშვეობით თქვენ შეგიძლიათ მიიღოთ:

  • ფასებით ოპტიმიზაციის გაფრთხილება (Price Optimization Alert) – მაღალი და დაბალი ფასების შესახებ რეკომენდაციები
  • თქვენი რეალური ფასების დიაპაზონი (Your Typical Price Range) – თქვენი სასტუმროს ოთახების რეალური ფასი ფასების დიაპაზონში, შედარებული თქვენი კონკურენტის საშუალო ფასთან ერთ კონკრეტულ დღეს
  • თქვენი რეალური ფასების დიაპაზონი (Your Typical Price Range) – თქვენი სასტუმროს ოთახების რეალური ფასი ფასების დიაპაზონში, შედარებული თქვენი კონკურენტის საშუალო ფასთან ერთ კონკრეტულ დღეს
  • ბაზრის გაუმჯობესების შეფასებები (Market Recovery Insights) – მიმდინარე დღის საბაზრო მდგომარეობა შედარებული გასული წლის იმავე დღის მონაცემებთან.

ჩვენს კლიენტ სასტუმროებს აქვთ შესაძლებლობა Expedia Rev+ -ის უნიკალური ფუნქცია გამოიყენონ უფასოდ.

გსურთ დანერგოთ მძლავრი სასტუმროს მართვის სისტემა თქვენს სასტუმროში?