ონლაინ ტურისტული სააგენტოებიდან (OTAs) მიღებული რეზერვაციების შედარება (OTA Commission Reconciliation) საკმაოდ შრომატევადი პროცესია. იმისათვის რომ სასტუმროს თანამშრომელმა შეამოწმოს თითოეული რეზერვაცია და შეადაროს ონლაინ ტურისტული სააგენტოს მონაცემებს, რამდენიმე საათიან მუშაობას მოითხოვს.

ძალიან ხშირად, დროის სიმცირის გამო, სასტუმროს თანამშრომელი იგნორირებას უკეთებს ამ პროცესს რაც იწვევს საკმაოდ დიდ ფინანსურ დანაკარგებს.

სასტუმროს მართვის სისტემა ODISSIA PMS-ში დაემატა Booking.com-თან და Expedia.com-თან ავტომატური შედარების ფუნქცია ფუნქცია – სისტემა 1 ღილაკით 1 წუთის განმავლობაში ავტომატურად ამოწმებს გაუქმებულ რეზერვაციებს (cancellation), გამოუცხადებლობას (no-show) და დღეების შემცირებას.

ეს პროცესი ხელს უწყობს:

  • ადამიანური შეცდომების გამორიცხვას
  • ონლაინ ტურისტული სააგენტოებისათვის ზედმეტი თანხების გადახდებისგან თავის არიდებას
  • დროის დაზოგვას და მოგების ზრდას.

რეზერვაციების ავტომატური შედარების ფუნქციის გამოყენება ჩვენი პროგრამის მომხარებელი სასტუმროებისათვის უფასოა 2021 წლის 1 აგვისტომდე.

დანერგე ამერიკული სასტუმროს სისტემა თქვენს სასტუმროში!