რესტორნის პროგრამა - გალერეა

ტექნიკური აღჭურვილობა რესტორნისათვის

პოსტერმინალი

დახვეწილი დიზაინის და მრავალფუნქციური სპეციალური კომპიუტერი ე.წ. რესტორნის პოსტერმინალი, საუკეთესოა რესტორნებისთვის და ბარებისთვის.